Vítáme Vás na stránkách mateřské školy MŠ Janouchova

Janouchova
 • Mateřská škola
  Janouchova 671
  14900 Praha 4
 • Tel./fax: 272 912 122
 • Provozní doba:
  Po-Pá 6:30-17:00
Modletická
 • Mateřská škola
  Modletická 1401
  14900 Praha 4
 • Tel: 222 360 850
 • Provozní doba:
  Po-Pá 6:30-17:00
K Milíčovu
 • Mateřská škola
  K Milíčovu 674
  14900 Praha 4
 • Tel: 222 360 982
 • Provozní doba:
  Po-Pá 6:45-17:00

O naší školce

Mateřská škola Janouchova se nachází na okraji městské části Praha 11, má pět pavilónů, jeden pavilon je hospodářský a ve čtyřech  pavilonech je umístěno 8 tříd. Od září 2010 má škola detašované pracoviště v Modletické ulici č. 1401, toto pracoviště má dva pavilony, kde jsou umístěny 4 třídy a jeden pavilon, kde se nachází školní jídelna a od září 2011 má škola také detašované pracoviště v ZŠ K Milíčovu. V ZŠ K Milíčovu jsou 2 třídy pro děti z mateřské školy, děti se stravují ve školní jídelně ZŠ, kde mají vyhrazenou samostatnou jídelničku.

Název školy:

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

V současné době je v mateřské škole realizován projekt CHŮVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou personální podporu (chůvu) k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Základní údaje o škole:

Název školy:

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Zřizovatel školy:

Městská část Praha 11

Adresa ředitelství školy:

Janouchova 671, 149 00 Praha 4

Adresa detašovaných
pracovišť:

Modletická 1401, 149 00 Praha 4
K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4

Telefonické kontakty:

272912122 - budova Janouchova
272914950 - kancelář hospodářky školy, budova Janouchova
222360850 - detašované pracoviště Modletická 1401
222360982 - detašované pracoviště v ZŠ K Milíčovu 674

E-mail:

msjanouchova@seznam.cz - pro všechna pracoviště

Číslo účtu:

2000826389/0800

Ředitelka školy:

Kateřina Kočerová

Hospodářka školy:

Šárka Ryšavá

Zástupkyně ředitelky:

Jindra Veselá

Vedoucí učitelka:

Silvia Marušková, detašované pracoviště Modletická 1401
Ivana Havránková, detašované pracoviště v ZŠ K Milíčovu

Pověřenec pro ochranu
osobních údajů:

Ing. Petr Štětka, tel.: 734 647 701, e-mail.: petr.stetka@bdo.cz

Provozní doba školky

6:30 - 17:00 hodin

Platby

Školné 820,- Kč za měsíc
Stravné 34,- Kč na jeden den za celodenní docházku
38,- Kč na jeden den za celodenní docházku dětí s odkladem školní docházky

Platbu za stravné a školné mohou rodiče provádět bezhotovostně, po přidělení variabilního symbolu. Variabilní symbol přidělí dětem hospodářka školy na začátku školního roku. Rodiče, kteří nemají možnost platit stravné a školné převodem z účtu, mohou platit v hotovosti, v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici. Hospodářka školy zveřejní každý měsíc na webových stránkách a na nástěnkách v šatnách dětí termín, kdy je možno provést hotovostní platbu.

Omlouvání dětí je možné telefonicky, e-mailem nebo prostřednicvím sešitů v šatnách dětí.

Do mateřské školy je zapsáno 322 dětí ve věku od 3 do 6 let. 160 dětí je zapsáno do Janouchovy ulice, 112 do Modletické ulilce a 50 dětí do pracoviště v ZŠ K Milíčovu. Do tříd jsou děti rozdělovány nejen podle věku, ale respektujeme i přání rodičů a sourozenci a kamarádi mohou navštěvovat stejnou třídu. O děti se starají kvalifikované pí učitelky a správní zaměstnanci.

Součástí všech školek je velká školní zahrada, kterou děti využívají ve všech ročních obdobích. Mají k dispozici kromě pískovišť, průlezek a skluzavky také mlhoviště. Velkou výhodou jsou vzrostlé stromy, které vytvářejí na zahradě příjemnou atmosféru. V zimě je zahrada využívána k sáňkování, bobování a k zimním hrám. K vycházkám využíváme i okolí Milíčovského lesa a Hostivařského lesoparku.

Důležitým faktorem pro zdravý vývoj dětí je pestrá a vyvážená strava, která je připravována ve vlastní školní kuchyni. Jídelníček je každý týden zveřejňován na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách, v záložce Dokumenty. Součástí jídelního lístku je informace o alergenech, které podávaná strava obsahuje. Seznam alergenů je zveřejněn, stejně jako jídelníček, na webových stránkách a na nástěnkách v šatnách dětí.

Styl života dětí v naší mateřské škole je upraven tak, aby podporoval zdravý a harmonický vývoj dítěte s důrazem na hru, jako základní potřebu dítěte předškolního věku. Během celé školní docházky se děti nenásilnou formou připravují na bezproblémový vstup do základní školy. Velký důraz klademe na dodržování správné výslovnosti, s dětmi pracují na třídách pí učitelky - logopedické asistentky.

Na všech třídách je rozpracovaný Školní vzdělávací program, který pomáhá dětem osvojovat si potřebné dovednosti a návyky a tím posiluje sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Školní vzdělávací program má název "Sedm kouzelných klíčků".

Kromě obvyklého výchovně vzdělávacího programu nabízíme dětem v odpoledních hodinách řadu zájmových kroužků. Jedná se o hudebně - pohybový kroužek, výtvarný a pěvecký kroužek, výuku angličtiny, plavecký kurz a keramickou dílnu.

Cílem našeho snažení je co nejvíce přiblížit mateřskou školu rodině. Proto nikdy nezapomínáme na tradiční oslavy Velikonoc, Vánoc, oslavy Dne dětí, Dne matek. Každý měsíc děti mohou shlédnout na mateřské škole loutkové divadlo, nebo koncert, každoročně pořádáme pro děti různé výlety.

Prostřednictvím moderního a účelného zařízení ve všech třídách vytváříme prostředí plné pohody a radosti.

A takto vypadá jeden den v naší školce

8,30-9,30 hry, ranní cvičení, hygiena
9,00-10,00 svačina, činnosti dle ŠVP
10,00-11,45 pobyt venku, převlékání hygiena
11,45-12,15 oběd
12,15-12,30 hygiena, čištění zubů
12,30-14,30 odpočinek na lehátku
14,30-15,00 hygiena, svačina
15,00-17,00 volné hry, individuální práce s dětmi

Tradiční akce, které pořádáme, tato informace je pouze orientační,
náměty výletů a akcí se každý rok mění

Výlet do ZOO (říjen a březen)
Na tomto výletě si projdeme část zoologické zahrady v Praze a shlédneme výukový program o zvířátkách.

Podzimní výlet (listopad)
Tento výlet je často již s předvánoční atmosférou, například Karlštejn - Muzeum betlémů, výstava lidových řemesel atp.

Mikulášská nadílka (prosinec)
Každý rok přijde do naší školky Mikuláš s Čertem s nůší dobrot a sladkostí.

Vánoční besídky (prosinec)
V každé třídě se děti s pí učitelkami připraví vánoční program, se kterým se na besídce pochlubí svým maminkám, tatínkům, ale i babičkám a dědečkům.

Návštěva Základní školy (leden)
V lednu, před zápisem dětí do školy, navštíví předškoláci vyučování v Základní škole, prohlédnou si třídu a poznají, co se ve škole již naučili jejich kamarádi.

Karneval (únor)
Průvod masek, dětská diskotéka, soutěže …
 

Oslava Velikonoc
Barvení vajíček, výroba velikonočních přáníček a také velikonoční nadílka.

Den kouzelníků a čarodejnic
Děti přijdou do školky v kostýmu čarodějnice nebo kouzelníka, ve školce je čekají kouzelnické soutěže, průvod masek, čarování ....

Den dětí (červen)
Tento den je plný soutěží, her a radovánek. Nechybí ani sladké odměny atp.

Výlet na závěr školního roku (červen)
Každý rok jedeme na výlet do okolí Prahy (např. hrad Točník, zámek Žleby, státní hřebčín v Kladrubech, zámek v Hořovicích, Muzeum železnice u Rakovníka, atp.)

Rozloučení s předškoláky (červen)
Předškoláci se loučí se školkou, každý dostane dárek pro vzpomínku na mateřskou školu.

Výstava keramických a výtvarných prací (červen)
Na závěr školního roku se vždy uskuteční výstava keramických a výtvarných prací dětí, která je otevřená i pro veřejnost.

MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search