Janouchova - Co je u nás nového?

Janouchova - Co je u nás nového?

Rodiče, kteří nemají možnost zaplatit stravné a školné na měsíc leden převodem z účtu, zaplatí v hotovosti, ve čtvrtek 17. ledna od 6,30 do 9,00 a od 15,00 do 17,00 hodin v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, dle zákona o dani z příjmů si mohu zákonní zástupci vyzvednout:
ve středu 23. ledna od 6,30 do 9,00 hodin v ředitelně školy v Modletické ulici nebo ve čtvrtek 24. ledna od 6,30 do 10,00 a od 13,00 do 17,00 hodin v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search