Plán akcí - Janouchova

Plán akcí - MŠ Janouchova

17. 1. (dopoledne) interaktivní pořad dvojice Vanda a Standa „Přijede k nám návštěva“ na téma bezpečnost a hygiena při stravování.
Program je určen pro děti z 1., 2., 3. a 4. třídy.


24. 1. (dopoledne) uvidí děti ve školce KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ.
Program je určen pro děti ze zelené, červené a žluté třídy.


21. 2. se bude dopoledne na všech třídách konat KARNEVAL. Prosíme rodiče, aby na tento den připravili dětem karnevalový kostým.


26. 2. (dopoledne) proběhne ve školce koncert dechového tria NOCTURNO, s názvem „Barevné písničky“.
Program je určen pro děti ze zelené, červené a žluté třídy.


27. 2. (dopoledne) uvidí děti ve školce pohádku „O KUCHAŘSKÉ ČEPICI“.
Pohádka je určena pro děti z 1., 2., 3. a 4. třídy.


28. 2. (dopoledne) uvidí děti ve školce pohádku „O KUCHAŘSKÉ ČEPICI“.
Pohádka je určena pro děti ze zelené, červené a žluté třídy.


5. 3. (dopoledne) proběhne ve školce koncert dechového tria NOCTURNO, s názvem „Písničky o řemeslech“.
Program je určen pro děti z 1., 2., 3. a 4. třídy.


20. 3. (dopoledne) uvidí děti ve školce KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ.
Program je určen pro děti z 1., 2., 3. a 4. třídy.

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT. O ZMĚNÁCH BUDEME INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search