Plán akcí - Janouchova

Plán akcí - MŠ Janouchova

22.5. (dopoledne) uvidí děti ze žluté, zelené a červené třídy divadelní představení „BAREVNÁ POHÁDKA“
23.5. (dopoledne) uvidí děti z 1., 2., 3. a 4. třídy divadelní představení „BAREVNÁ POHÁDKA“
28.5. pojedou děti z 1., 2., 3. a 4. třídy na polodenní výlet na hrad TOČNÍK
(podrobné informace o organizaci výletu jsou zveřejněny před výletem)
31.5. se bude v dopoledních hodinách konat oslava Dne dětí

3.6. pojedou děti ze žluté a červené třídy na polodenní výlet, do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Stateček s domácím zvířátky“
(podrobné informace o organizaci výletu budou zveřejněny před výletem na nástěnkách v šatnách dětí)
4.6. se bude konat v odpoledních hodinách
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Tato akce je určená pro děti a jejich rodiče.
6.6. pojedou děti ze zelené třídy na polodenní výlet, do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Stateček s domácím zvířátky“
(podrobné informace o organizaci výletu budou zveřejněny před výletem na nástěnkách v šatnách dětí)

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT.
O VŠECH ZMĚNÁCH BUDOU RODIČE INRORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search