Plán akcí - Janouchova

Plán akcí - MŠ Janouchova

13. listopadu dopoledne, proběhne fotografování dětí s vánoční tématikou. Konkrétní nabídka a objednávkové listy jsou zveřejněny na nástěnce u vstupu do mateřské školy. V tento den se budou fotografovat děti ze žluté, zelené a červené třídy.

14. listopadu dopoledne, proběhne fotografování dětí s vánoční tématikou. Konkrétní nabídka a objednávkové listy jsou zveřejněny na nástěnce u vstupu do mateřské školy. V tento den se budou fotografovat děti z 1., 2., 3. a 4. třídy.

15. listopadu dopoledne uvidí děti ve školce pohádku „Dášenka, čili život štěněte“. Tento program je určen pro děti ze žluté, zelené a červené třídy.

21. listopadu pojedou předškoláci z 3. a 4. třídy na polodenní výlet do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Beránek a ovečka“.

26. listopadu v dopoledních hodinách budou děti ze žluté, červené a zelené třídy ve školce péct vánoční cukroví.

28. listopadu dopoledne, uvidí děti z 1., 2., 3. a 4. třídy ve školce pohádku „Jak se v pekle, kujou pikle“

29. listopadu dopoledne, uvidí děti ze žluté, zelené a červené třídy ve školce pohádku „Jak se v pekle, kujou pikle“.

30. listopadu pojedou předškoláci z 1. a 2. třídy na polodenní výlet do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Snídaně pana Toulce.“

5. prosince dopoledne, přijde do školky Mikuláš a Čert.

6. prosince dopoledne, budou děti z 1., 2., 3. a 4. třídy péct ve školce vánoční cukroví.

13. prosince se budou na všech třídách konat vánoční besídky a po ukončení besídek se bude na školní zahradě konat vánoční jarmark. Podrobné informace o organizaci této akce budou zveřejněny začátkem prosince.

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT. O ZMĚNÁCH BUDEME INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search