Kroužky - K Milíčovu

Kroužky K Milíčovu

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

KERAMIKA

1200,- Kč na pololetí

Podrobné informace jsou zveřejněny na nástěnce u vstupu do mateřské školy, kde je současně také formulář na přihlášení.

PLAVÁNÍ

1290,- Kč na pololetí

Kurz plavání bude probíhat od 24. září do konce ledna (1. pololetí). Děti budou jezdit do plaveckého bazénu na Praze 11. Na nástěnce u vstupu do mateřské školy je umístěn formulář na přihlášení.

ANGLIČTINA

2200,- Kč celý rok

Výuku angličtiny bude zajišťovat pí Jana Adamcová, podrobné informace budou zveřejněny v nejbližších dnech.

ČINNOST KROUŽKŮ ZAČÍNÁ V MĚSÍCI ŘÍJNU, PŘIHLÁŠKOVÉ FORMULÁŘE NALEZNETE NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH DĚTÍ. KROUŽKY JSOU VHODNÉ PRO STARŠÍ DĚTI. V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY KROUŽKU, BUDOU VYBRÁNY DĚTI DLE VĚKU, PŘEDNOST MAJÍ PŘEDŠKOLÁCI A STARŠÍ DĚTI.

MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search