Plán akcí - K Milíčovu

Plán akcí - K Milíčovu

14. listopadu dopoledne, proběhne fotografování dětí s vánoční tématikou. Konkrétní nabídka a objednávkové listy jsou zveřejněny na nástěnce u vstupu do mateřské školy.

16. listopadu pojedou předškoláci na polodenní výlet do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Koza Róza a její kamarádi“.

27. listopadu budeme v dopoledních hodinách péct vánoční cukroví.

28. listopadu dopoledne, uvidí děti ve školce pohádku „Jak se v pekle, kujou pikle“.

5. prosince dopoledne, přijde do školky Mikuláš a Čert.

12. prosince připravujeme v odpoledních hodinách vánoční program pro rodiče a děti. Podrobné informace o organizaci této akce budou zveřejněny začátkem prosince.

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT. O ZMĚNÁCH BUDEME INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search