Plán akcí - K Milíčovu

Plán akcí - K Milíčovu

17. 1. (dopoledne) interaktivní pořad dvojice Vanda a Standa „Přijede k nám návštěva“ na téma bezpečnost a hygiena při stravování.


21. 2. se bude dopoledne na všech třídách konat KARNEVAL. Prosíme rodiče, aby na tento den připravili dětem karnevalový kostým.


27. 2. (dopoledne) uvidí děti ve školce pohádku „O KUCHAŘSKÉ ČEPICI“.


5. 3. (dopoledne) proběhne ve školce koncert dechového tria NOCTURNO, s názvem „Písničky o řemeslech“.


20. 3. (dopoledne) uvidí děti ve školce KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ.

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT. O ZMĚNÁCH BUDEME INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search