Modletická - Co je u nás nového?

Modletická - Co je u nás nového?

PLATBY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

VÁŽENÍ RODIČE,

V ČERVNU, PROVEĎTE POSLEDNÍ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE. V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY. PRVNÍ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PROVEĎTE NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ 2019.

ŠKOLNÉ

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE 820,- KČ.

PŘESNÉ INFORMACE O PLATBĚ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA KONCI SRPNA, NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A V ZÁŘÍ NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH DĚTÍ.

RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST ZAPLATIT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC ČERVEN PŘEVODEM Z ÚČTU, ZAPLATÍ V HOTOVOSTI, 19. ČERVNA OD 6,30 DO 17,00 HODIN, V KANCELÁŘI HOSPODÁŘKY ŠKOLY V JANOUCHOVĚ ULICI.

PLATBA ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

RODIČE, KTEŘÍ SVÉ DÍTĚ ŘÁDNĚ PŘIHLÁSILI

NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, ZAPLATÍ STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

NA MĚSÍC ČERVENEC, 19. ČERVNA OD 6,30 DO 17,00 HODIN, V KANCELÁŘI HOSPODÁŘKY ŠKOLY V JANOUCHOVĚ ULICI.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 KONČÍ V PÁTEK 29. ČERVNA.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search