Kroužky - Modletická

Kroužky Modletická

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

ZDARMA

Cvičení budou probíhat každé úterý od 7,00 hodin. S dětmi bude pracovat pí učitelka Věra Ficová, logopedická asistentka. Děti si přinesou doporučení od lékaře (logopeda), na kterém bude vyznačeno jakou má dítě vadu a navrhnuta logopedická cvičení. Toto potvrzení předají pí učitelce. Na logopedii si budou nosit malý notýsek.

VÝTVARNÝ KROUŽEK

1500,- Kč celý rok

Tento kroužek bude probíhat vždy ve středu, v odpoledních hodinách, povede ho pí učitelka Bc. Petra Naňková. Cílem kroužku je rozvíjet u dětí talent k výtvarným a pracovním činnostem, proto je vhodný pro děti se zájmem o tyto činnosti. Děti si budou na kroužek nosit pracovní oděv. Kroužek bude probíhat od října do dubna.

ANGLIČTINA
 

1200,- Kč celý rok

Výuka angličtiny bude probíhat ve čtvrtek od 16,00 do 16,30 hodin, výuku povede pí učitelka Darina McDermott. Děti si hravou formou osvojí základní anglická slovíčka, v anglickém jazyce se budou učit jednoduchá říkadla, písničky a hry. Angličtina bude probíhat od října do dubna.

PLAVÁNÍ
 

1290,- Kč na pololetí

Kurz plavání bude probíhat od 24. září do konce ledna (1. pololetí). Děti budou jezdit do plaveckého bazénu na Praze 11. Na nástěnce u vstupu do mateřské školy je umístěn formulář na přihlášení.

ČINNOST KROUŽKŮ ZAČÍNÁ V MĚSÍCI ŘÍJNU, PŘIHLÁŠKOVÉ FORMULÁŘE NALEZNETE NA NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH DĚTÍ. KROUŽKY JSOU VHODNÉ PRO STARŠÍ DĚTI. V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY KROUŽKU, BUDOU VYBRÁNY DĚTI DLE VĚKU, PŘEDNOST MAJÍ PŘEDŠKOLÁCI A STARŠÍ DĚTI.

MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search