Plán akcí - Modletická

Plán akcí - Modletická

15. listopadu dopoledne, proběhne fotografování dětí s vánoční tématikou. Konkrétní nabídka a objednávkové listy jsou zveřejněny na nástěnce u vstupu do mateřské školy.

16. listopadu pojedou předškoláci z 3. třídy na polodenní výlet do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Koza Róza a její kamarádi“.

23. listopadu pojedou předškoláci z 2. a 4. třídy na polodenní výlet do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Snídaně pana Toulce“.

28. listopadu dopoledne, uvidí děti ve školce pohádku „Jak se v pekle, kujou pikle“.

29. listopadu dopoledne, budeme ve školce péct vánoční cukroví.

5. prosince dopoledne, přijde do školky Mikuláš a Čert.

11. prosince se budou na třídách konat od 15,30 hodin vánoční besídky a tvořivé dílničky. Akce je určená pro děti a jejich rodiče. Podrobné informace o organizaci této akce budou zveřejněny začátkem prosince.

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT. O ZMĚNÁCH BUDEME INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search