Plán akcí - Modletická

Plán akcí - Modletická

16. 4. (dopoledne) uvidí děti ve školce divadelní představení „ MEDVÍDEK ŤUPÍNEK“
24. 4. dopoledne, proběhne fotografování tříd (objednávkové formuláře budou zveřejněny na nástěnkách ve třídách před fotografováním)
26. 4. se bude ve školce konat „DEN KOUZELNÍKŮ A ČARODEJNIC“(prosíme rodiče, aby na tento den připravili dětem kostým kouzelníka nebo čarodejnice)
14. 5. pojedou předškoláci na polodenní výlet na horu Říp (podrobné informace o organizaci výletu budou zveřejněny před výletem)
16. 5. (dopoledne) uvidí děti ve školce pohádku „O NÁMOŘNÍKU ČEPIČKOVI“
22. 5. (dopoledne) uvidí děti ve školce divadelní představení „BAREVNÁ POHÁDKA“
29. 5. se bude konat v odpoledních hodinách konat
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Tato akce je určená pro děti a jejich rodiče.
31. 5. se bude v dopoledních hodinách konat oslava Dne dětí
5. 6. pojedou děti z 2., 3. a 4. třídy na polodenní výlet do Lužné u Rakovníka, navštívíme Muzeum železnice (podrobné informace o organizaci výletu budou zveřejněny před výletem)
6. 6. pojedou děti z 1. třídy na polodenní výlet do Toulcova dvora, kde uvidí výukový program „Stateček s domácími zvířátky“ (podrobné informace o organizaci výletu budou zveřejněny před výletem)

TENTO PLÁN AKCÍ SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT A DOPLŇOVAT. O VŠECH ZMĚNÁCH BUDOU RODIČE INRORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK A WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.


MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search