Zápis dětí

Zápis dětí


V současné době je ukončen příjem žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 5. 2019 pod přidělenými registračními čísly na okně ředitelny MŠ Janouchova, na okně ředitelny MŠ Modletická, na vstupních dveřích MŠ Milíčov a na webových stránkách, na úřední desce.

K zápisu vezměte:

1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, kde je potvrzen trvalý pobyt na MČ Praha 11
3. kopii dokladu (nájemní, podnájemní, kupní smlouva) s adresou bydliště na území MČ Praha 11, pokud není trvalou adresou
4. u cizích státních příslušníků také doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR a kartičku zdravotní pojišťovny.

MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search