Zápis dětí

Zápis dětí

K zápisu vezměte:

1. Rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte
3. u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
4. dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

MŠ Janouchova

Mateřská škola
Janouchova 671
14900 Praha 4
Tel./fax: 272 912 122
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Modletická

Mateřská škola
Modletická 1401
14900 Praha 4
Tel: 222 360 850
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

K Milíčovu

Mateřská škola
K Milíčovu 674
14900 Praha 4
Tel: 222 360 982
E-mail: msjanouchova@seznam.cz

Mailing rodičům

Copyright © 2018 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671

Webové stránky od www.pokladnicka.cz

Search